jendraszko

oferta

Indywidualne spotkania wspierające ( od 1 do 3 godzin jednorazowo)

Indywidualny coaching krótkoterminowy ( 3 miesiące, 3 razy w miesiącu po 1 godzinie)

Indywidualny pełen proces coachingowy ( 6-9 miesięcy, 2 razy w miesiącu po 1,5 godziny) mający największy i trwały wpływ na jakość i sytuację życiową, a także ugruntowanie zmiany. Jest to połączenie pracy nad wszystkimi aspektami nas samych - ciałem, psyche, umysłem i duszą.

Grupowe warsztaty tematyczne
Voice healing meditation - indywidualne spotkania i grupowe warsztaty otwierające głos pomagające w pogłębieniu intymnej więzi ze sobą samym, uwolnieniu zastałych emocji i połączeniu się z własną kreatywnością.

Sesje indywidualne odbywają się w formie bezpośrednich spotkań, jak również pracy przez skype.

Zapraszam